ნიკო კეცხოველი 2022-ის გზამკვლევი სომხურ ენაზე

გიზიარებთ ნიკო კეცხოველი 2022-ის გზამკვლევს სომხურ ენაზე, რომელიც დაგეხმარებათ კონკურსის წესების გაცნობასა და სამომავლო აქტივობების დაგეგმვა - განხორციელებაში

გზამკვლევი